Jak wygląda leczenie psychiatryczne?

Psychiatra to specjalista, który pomaga rozwiązywać problemy zdrowia psychicznego. Warto udać się do niego, gdy przechodzimy trudny okres i cierpi z powodu depresji, czy zespołu stresu pourazowego. Lekarz ten nie będzie oceniał nas i co najważniejsze obowiązuje go tajemnica lekarska.

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, który posługuje się konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych opartych na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, która została ustalona przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. Wiele osób boi się udać do tego specjalisty, ze względu na to, że boimy się negatywnej oceny naszych problemów.

Lekarz ten pomaga zdiagnozować i leczyć różne zaburzenia psychiczne. Częsta wizyta u psychiatry może powstrzymać rozwój choroby, która może być niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia. Więcej na psychiatra-sochaczew.pl

Jak wygląda leczenie psychiatryczne?

Psychiatra może przepisać odpowiednie dla danej osoby leki, które zostają dobrane po przeprowadzonym wywiadzie oraz badaniach. Specjalista musi poinformować chorego, w jakich dawkach ma przyjmować przepisane leki oraz jak ich działanie może wpłynąć na życie.

Przy leczeniu farmakologicznym pacjent zobligowany jest do jednoczesnego odbywania regularnych wizyt, dzięki czemu specjalista będzie miał możliwość ocenić, czy przepisany lek działa odpowiednio oraz omówić dane kwestie z życia pacjenta i to, jak wpływają one na jego stan psychiczny. Bardzo często przy leczeniu psychiatrycznym zalecana jest również psychoterapia.

Kiedy zgłosić się do psychiatry?

Decyzja o podjęciu się leczenia psychiatrycznego nigdy nie jest łatwa. Często jednak sugestię taką możemy usłyszeć od lekarza rodzinnego lub psychologa. Do psychiatry należy udać się w szczególności, gdy zauważymy u siebie:

  • nagłe zmiany nastroju,
  • lęk i niepokój,
  • nadmierną nerwowość, nadwrażliwość,
  • smutek, przygnębienie oraz bezradność,
  • trudności z zaakceptowaniem nowej sytuacji, takiej jak na przykład śmierć bliskiej osoby,
  • pogorszenie się relacji z rodziną lub przyjaciółmi,
  • uczucie odosobnienia lub samotności.