Co można rozwijać poprzez zabawę?

Dzieci są stworzeniami bardzo aktywnymi i ciekawymi świata. Warto wychodzić temu naprzeciw i naturalną ciekawość w nich podtrzymywać oraz rozwijać, aby pozostała w nich jak najdłużej. Zachęcać do odkrywania jego nowych aspektów, poznawania otoczenia i tego, co ono oferuje. Mały rozwija przy tym wszelkie zmysły, poszerza horyzonty, a także poznaje siebie i pozwala mu siebie samego sprawdzić w różnych sytuacjach i oswoić z różnorodnością, mającą miejsce w każdej przestrzeni. Idealnym do tego miejscem jest sala zabaw. Składa się ona z konstrukcji o rozmaitym charakterze, oferujących możliwość podjęcia wielu aktywności.

Zabawa i nauka

Sala zabaw poza typowo rozrywkowym charakterem jest także swoistym miejscem rozwijania umiejętności społecznych. Może to być istotne w szczególności dla dzieci, które są w domu same, a nie mają także dużej ilości dzieci w bliskim sąsiedztwie czy wśród rodziny, z którą często by się widywały. Nie mają więc wtedy zbyt wielu okazji do działania w grupie i ćwiczenia się w takich okolicznościach, ucząc nawiązywania kontaktów o naturalnym, spontanicznym charakterze.

Rozwijająca sala zabaw

Taki przykład udowadnia, że w dziecięcym świecie wiele okoliczności ma podwójne znaczenie i może być okazją do uczenia się czegoś nowego oraz rozwijania i pielęgnowania wielu umiejętności na raz. Warto dostrzegać takie szanse i okoliczności, gdyż może to dziecku wyjść jedynie na bardzo dużą korzyść. Im więcej takich sytuacji, tym bardziej można przyglądać się temu, jak dziecko świetnie sobie radzi, i staje się coraz bardziej śmiałe w kontaktach oraz wprawne w kwestii fizycznej i sprawnościowej.